Programtidning

Programtidning  2015.

programtidning2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 hade Smaka Framtiden ca 100 olika arrangörer och 9000 besökare.

Programtidning 2014

Framsida SMAKA_2014_FINAL_low

Smaka Framtiden 2014 innehöll ca 150 programpunkter av 60 arrangörer med 6000 besökare.