Teman för 2015 var jord & vatten

ojhändernyJorden En fast plats att vara på. Stadigt och stilla. Vi som bor och verkar i Södertälje delar en plats på jorden – Södertälje. Oavsett varifrån vi kommer är det just den här platsen på jorden som vi lever på och som är oss närmast. Vi delar samma närmiljö, samma centrum och landsbygd, samma vägar, affärer, skolor och sjukhus. Jorden är också den bördiga myllan som vilar på vintern, öppnar upp för nya frön på våren, bär sommarens grönska och höstens skördar. Det är ur jorden maten och egentligen allt vi använder kommer och det är jorden som tar emot allt vi lämnar ifrån oss. Det vi många gånger kallar avfall.  Jorden ska klara att omvandla och förnya så vi åter kan njuta av dess skördar, skogar och mineraler.

vattenhänder cirkel2Vatten Vi är förbundna med varandra genom vattnet. Det vatten som finns rör sig i kretslopp i vattendragen, går genom våra kroppar och stiger och sjunker på himlen. Ständig rörelse. Vattnet sätter oss i förbindelse med allt ända in våra blodomlopp. Södertälje har uppstått där vattnet möter land. En mötes- och handelsplats sedan 1000tals år sedan. Idag finns kanalen och Maren i centrum och fartyg kommer från jordens alla håll.

Varför vatten och jord På jorden är Södertälje är den geografiskt begränsade plats som vi delar. Med vattnet är vi samtidigt  förbundna med alla. Vattnet som kretsar både i vattendrag, i himlen och i kroppen. Med vatten och jord som tema vill vi inspirera till både det stilla, bundna till en plats och det rörliga som är en del av hela jorden. Globalt och lokalt.smaka framtiden nyhetsbrev