Samarbeta

sponsraprat

Vi behöver hjälp med allt mellan himmel och jord

Berätta hur ni vill bidra till att Smaka Framtiden genomförs! I år har vi fått stöd med kontors och möteslokal, tidningsannonser samt rabatterat pris på tryck och distribution. Stort tack Gula Villan, Format Publishing, Länstidningen och Södertäljeposten!

Som samarbetspartner och sponsorer syns ni i vår kommunikation, vilket inkluderar vår programtidning, vår hemsida, vår Facebooksida samt vid invigning och avslutning. Programtidningen når ut till alla hushåll i Södertälje kommun.

Som tack till sponsorer vill vi ge en workshop i Omställning. Vi inkluderar ert företags klimat- och miljömål, samtidigt som den ämnar att vidga vyn om vad man kan åstadkomma för samhället och för jorden – som individ och organisation. Syftet är att ni ska få än mer inspirerade medarbetare genom ert miljöengagemang.
Kontakta oss så berättar vi mer spons@smakaframtiden.se

Tre nivåer att sponsra:

 Guldsponsor ger 26.000-50.000 kr
 • Specialanpassad Omställning workshop, sex timmar eller enligt överenskommelse,
 • Endast er organisation deltar.
 • Vi inkluderar era klimat- och miljömål i programmet.
 • Ni får med er verktyg för att jobba vidare internt.
 • Vi sänder ett frågeformulär till alla som ska delta.
Silversponsor ger 16.000-25.000 kr
 • En fyra timmars Omställning workshop, där flera företag deltar.
 • Vi inkluderar era klimat- och miljömål.
 • Ni får med er verktyg för att jobba vidare internt.
 • Vi sänder ett frågeformulär till alla som ska delta.
Bronssponsor ger 1.000-15.000 kr
 • Föredrag på två-tre timmar om Omställning.
 • Tillsammans med flera företag och organisationer.
 • Ni får med er verktyg för att jobba vidare internt.
 • Vi sänder ett frågeformulär till alla som ska delta.
 Folkfunding
 • Även som privatperson kan du stötta oss, vi behöver utöver finansiering  tex funktionärer, dokumentations hjälp mm, under Smaka veckan