Om

Smaka Framtiden är en inspirationsvecka för hållbarhet där vi bjuder in till kraftsamling. Vi visar fram nya initiativ som bidrar till den omställning vi behöver göra för att leva i balans med naturen.

Samtidig som vi står inför globala utmaningar som resursbrist, klimatförändringar, ekonomisk och ekologisk instabilitet växer  något nytt fram både stort som smått. Med Smaka Framtiden sätter vi fokus på de nya initiativen och engagemang för att vi ska kunna inspirera varandra ännu mer. Vi visar att vi kan och att det redan sker mycket nytt som banar väg. Vi förstärker varandras initiativ. Helt enkelt en vecka att fira det goda!

Smaka Framtiden hade premiär 2014 som Södertäljes variant på Framtidsvecka, som under de senaste åren vuxit fram på ett 15-tal orter för att just visa fram goda exempel. Smaka Framtiden bygger på Södertäljes profil med god kommunal mat och den långa traditionen med ekoproducenter främst i Järna. Under veckan 2014 skedde ungefär 150 arrangemang med ca 6000 besökare som fick veta mer om allt från höns till solceller, 2015 hade vi ca 9000 besökare.

Vi sätter maten i centrum just för att maten når ända in i kroppens centrum. Alla äter mat – och vi ser att maten kan vara en dörröppnare till hållbarhetsfrågor. Men vi stannar inte där utan bjuder in allt som bidrar till framtida hållbarhet. Hur vi ska bo, arbeta, färdas och hur vårt sociala liv ska fungera för att skapa balans med naturen och oss själva.

Smaka Framtiden har uppstått som ett initativ inom Omställning Järna och är en av många Framtidsveckor som sker inom Omställning Sverige.smaka framtiden nyhetsbrev

Läs mer

Framtidsveckan Allingsås

Framtidsveckan Malmö

Framtidsveckan Göteborg

www.transitionnetwork.org

www.incredible-edible-todmorden.co.uk